Årlig Fremtidsudsigt for Energimarkedet – 2016

Alt i alt var det et godt år for instrumenterne i energisektoren, idet de nød et optimistisk år i løbet af 2016, på ingen måde hjulpet af de respektive producenter og regeringer, der ikke ønsker at se energipriserne falde, i hvert fald ikke endnu, eftersom deres økonomier helt og aldeles ville blive bragt i fare, såfremt det skulle ske.

Dette blev bedst fremhævet i olieproducenternes svar indenfor og udenfor OPEC, da de mødtes henimod slutningen af året. Olie har allerede haft et rimelig godt år sammenlignet med hvad, der skete med det i 2015, og året er kun blevet bedre nu hvor producenterne mødtes og besluttede at skære ned på produktionen af olie for at forhøje priserne. Det er den slags støtte, som energiinstrumenterne sandsynligvis får af deres respektive regeringer og det burde være nok til at holde energipriserne i opdrift. Det eneste, der kan vælte et sådan samarbejde mellem producenterne er geopolitiske konflikter i stil med hvad vi så i 2015, der ledte til et stort fald i energipriserne. Men intet af den slags er sket i år, og vi så råolie, brent, naturgas, benzin og opvarmningsolie nyde et godt år.

Naturgas havde også et godt år, efter at have afsluttet sidste år svagt, idet efterspørgslen fortsatte med at være temmelig høj og i kraft af udmeldingen om, at BP ligeledes ville træde ind på naturgasmarkedet i stor stil i det kommende år. Dette var indikation nok til at vise, at markedet er fuldt af potentiale, og naturgasmarkedet vil kun vokse i fremtiden, hvilket har holdt priserne stabile og ordentligt understøttet.

I år har stjernen bestemt været råolie, som er set vokse fra sine lavpunkter på omtrent 27 dollars for at nå så højt som 55 dollars henimod årets afslutning. Olieprisernes bedring begyndte rimelig tidligt på året i takt med, at efterspørgslen på olie fortsatte med at være høj, alt imens udbuddet blev ramt, på grund af geopolitisk spænding og dette hjalp priserne med at klatre op mod 40’erne. Men henimod årets afslutning så vi priserne springe endnu højere, da olieproducenterne besluttede at skære i deres produktion fra januar 2017 som et middel til at hæve oliepriserne. Disse økonomier led på grund af de lave oliepriser og dette var den sidste udvej for at redde deres økonomier, og det var ganske vist noget af en overraskelse, at de besluttede at arbejde tæt sammen for at opnå dette, hvad der hjalp med at skubbe oliepriserne op imod 55 dollars.

Når man ser fremad mod 2017, forventes energipriserne at fortsætte med at være i opdrift med råolie og naturgas i spidsen. Ulig de andre instrumenter, er de alle højest essentielle varer, og store dele af verden fortsætter med at være fuldt ud afhængige af dem i forbindelse deres daglige aktiviteter. Dette er en af de vægtige grunde til, at energipriserne altid har tendens til at være i opdrift. Fed’s forhøjede renter kunne have en indvirkning på disse instrumenter, men dets indvirkning på energipriserne ville være væsentligt mindre sammenlignet med andre. Prisen på råolie finder sandsynligvis et stabilt leje omkring de 60 dollars pr. tønde, eftersom dette er prisen, som producenterne ville finde sig til rette med for at opretholde deres økonomier på et ønskværdigt niveau. Det ville betyde, at priserne sandsynligvis vil ligge tæt på deres højdepunkter i størstedelen af året 2017, iblandet perioder med korrektion. Det eneste, som kunne kaste grus i maskineriet er den tanke på markedet, at producenterne måske ikke vil fortsætte med at kunne enes særligt længe og at aftalen da ville bryde endeligt sammen, hvad der ville bringe priserne i fare.  Dette ville dog vise sig at blive et boost for naturgas, da investorer i givet fald ville ændre deres investeringer til naturgas i håbet på bedre og sikrere afkast.